Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

213. Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet - Sandetvej 19C, Sdr. Felding

Sagsnr.: 02.34.02-P19-609-14 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Orientering om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet - Sandetvej 19C, Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Herning Kommune har den 13. februar 2014 og 11. december 2014 meddelt tilladelser til opførelse af 2 uopvarmede bygninger til ørredopdræt med tilhørende vandbehandlingstanke på ejendommen Sandetvej 19C, Sdr. Felding.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Afgørelsen er blevet påklaget af naboejendommen. Klager påpeger, at de 2 vandbehandlingstanke på ejendommen strider mod lokalplanens bestemmelser.

 

Natur- og Miljøklagenævnet afviser at behandle klagen, da den er fremsendt efter klagefristens udløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet