Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. juni 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

113. Budget 2018-2021 - stigende udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning

114. Temadrøftelse af nyt bybusudbud

115. Etablering af fortov Grønlundvej 48 - 68, Fasterholt

116. Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti langs Studsgårdvej, Snejbjerg

117. Frigivelse af anlægsbevilling til cykelsti på Lysgårdvej, Vildbjerg

118. Orientering om asfaltarbejder 2017

119. Nyt gebyr for nedgravede containere

120. Orientering om status Forebyggelseshandleplan version 2.0 pr. 31. marts 2017

121. Kibæk Møllegårdssø

122. Godkendelse af revision af vandløbsregulativer i Herning Kommune

123. Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse på vandløbsvedligeholdelsen m.m.

124. Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. mose-areal ved Skarrild

125. Endelig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 8 vedr. Engholm Søpark

126. Korsørvej 24A, Herning - etablering af bolig i tidligere klublokale

127. Toftvej 17, Sørvad - ændret anvendelse af dyrlægeklinik til bolig

128. Driftsbudget 2018 S/I Herning Lufthavn

129. Tilladelse til limousinekørsel / shuttlebus

130. Meddelelser