Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

49. Delegationer til forvaltningen

50. Jernbanebroen ved Sdr. Felding

51. Lokale busruter 2018/2019

52. Vejledningssted for kollektiv trafik

53. Orientering om Statsforvaltningsafgørelse

54. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2018

55. Tildeling af tilskud fra borgersamarbejdspuljen 2018

56. Mindre udvidelse og ny lejeaftale for campingplads i Sdr. Felding

57. Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug

58. Endelig vedtagelse af tillæg 16 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Lind

59. Foreløbig vedtagelse af tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. ledningstrace mellem Herningværket og Lind

60. Navngivning af tværvej ved Åvænget

61. Orientering om Statsforvaltningsafgørelse vedr. Spinkebjerg 45 - tilbygning til enfamiliehus

62. Overførsel af ubrugte budgetmidler fra 2017 til 2018

63. Orientering om opfølgning om politiske budgetmål for 2017

64. Budgetmål 2019

65. Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2019-2022

66. Præsentation af udvalgets opgaveområder

67. Orientering om landsretsdom i sag om ulovlig opdyrket hede ved Ørre

68. Ekspropriation af vej

69. Orientering om politianmeldelse

70. Orientering om politianmeldelse

71. Orientering om politianmeldelse for manglende separering

72. Meddelelser