Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

52. Vejledningssted for kollektiv trafik

Sagsnr.: 05.00.00-A00-2-18 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Vejledningssted for kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafiks bestyrelse har på mødet den 6. februar 2018 besluttet at nedlægge salgsstedet på Herning Station med virkning fra den 18. marts 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at der oprettes et vejledningssted så der fortsat er mulighed for personlig betjening.

Sagsfremstilling

Midttrafiks bestyrelse har vedtaget en salgsstrategi, baseret på selvbetjening. Som følge heraf har bestyrelsen besluttet, at salgsstedet på Herning Station nedlægges med virkning fra den 18. marts 2018.

 

Undersøgelser og analyse viser, at der er en borgergruppe som ikke har adgang til de digitale platforme, hvor rejsehjemmel kan købes.

På Midttrafiks anbefaling ønsker forvaltningen derfor at oprette et vejledningssted, hvor berørte borgere har mulighed for vejledning under overgangen til app eller rejsekort. Vejledningsstedet kan etableres i Borgerservice, eller et andet sted hvor målgruppen, der ikke er digital, plejer at henvende sig.

 

Borgerservice har kendskab til vejledning af målgruppen, og kan uden problemer håndterer de personfølsomme oplysninger, det kræver, at oprette et Rejsekort. For oprettelse af Rejsekort er der juridiske krav i forhold til Loven om hvidvaskning, samt Persondataloven. Medarbejdere i Borgerservice skal undervises i de forskellige muligheder for rejsehjemmel.

Valget af rejsehjemmel afhænger af antal gange man rejser pr. md., hvilket betyder, at fordelene varierer. Derfor er et godt kendskab til mulighederne væsentlig.

 

Vejledningsstedet kan også etableres ved det nuværende salgssted på Herning Station, SevenEleven-kiosken. Kiosken er placeret på det sted som er aktuelt i købsøjeblikket. Personalet her har stort kendskab til rejsehjemmel, og erfaring med vejledning af målgruppen.

 

I Randers findes nuværende salgssted i Føtex, og man forventer, at fortsætte med vejledningssted her. Midttrafik er i øjeblikket ved at undersøge, om det er muligt, at Føtex håndterer personfølsomme oplysninger. Dette kan blive muligt med regler om, at udfyldte rejsekortsskemaer straks sendes til Midttrafik, og straks herefter makuleres. Modellen er endnu ikke endeligt godkendt.

 

Der kan vejledes på forskellige niveauer.

 

Eksempler:

1

Der udleveres en folder, og borgere opfordres til at kontakte Midttrafik ved spørgsmål

2

Der udleveres en folder, og borgeren vejledes mundtligt i de forskellige former for rejsehjemmel

3

Der udleveres en folder, der vejledes om fordele i de forskellige former for rejsehjemmel, der er opstillet en computer, hvor borgeren kan udfylde skemaer, og stille spørgsmål ved tvivl

 

Økonomi

Der må forventes en mindre udgift til drift af et vejledningssted. Udgiftens størrelse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der etableres et vejledningssted for kollektiv trafik.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Forvaltningen bemyndiges til at indgå en midlertidig aftale med 7elven på Herning Station om fortsat at være vejledningssted i 2018. Aftalen finansieres indenfor budgettet til kollektiv trafik.