Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. Orientering om Statsforvaltningsafgørelse

Sagsnr.: 05.01.02-P20-4-15 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Orientering om Statsforvaltningsafgørelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med etableringen af cykelstien mellem Herning og Skibbild-Nøvling har ejeren af Tvevadvej 1, Vildbjerg, nedlagt påstand om, at Herning Kommune skal overtage hendes ejendom eller udbetale en erstatning for de gener, som cykelstien bringer.

 

Sagen blev den 11. september 2017 behandlet af Taksationskommissionen, der den 7. februar 2018 har meddelt, at Herning Kommune ikke skal overtage ejendommen, og ikke skal udbetale erstatning.

Sagen er tidligere behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 29. maj 2017, pkt. 110.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

 

Sagsfremstilling

I afgørelsen er Taksationskommissionen kommet frem til, at Herning Kommune ikke skal overtage ejendommen og ikke skal udbetale  erstatning. Yderligere er det også vurderet, at etablering af belysning ikke vil udgøre en sådan ulempe, at det berettiger til erstatning.

 

Forvaltningen har efterfølgende haft et møde med ejeren, som har meddelt, at hun ikke ønsker at påklage sagen til Overtaksationskommissionen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.