Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

51. Lokale busruter 2018/2019

Sagsnr.: 13.05.22-P00-1-18 Sagsbehandler: Katrine Damsgaard Boye  

Lokale busruter 2018/2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger behandling af høringssvar fra Midttrafik på lokalbusrute 140 og 150 samt regionalrute 13.

 

Forvaltningen anbefaler, at der ikke ændres på lokalruterne ud over de foreslåede justeringer af tider.

Sagsfremstilling

Der er ikke planlagt ændringer på de lokale busruter i forbindelse med køreplanskiftet 1. juli 2018, men Midttrafik har modtaget ønsker om ændringer. Midttrafiks behandling af ønskerne er vedlagt som bilag.

 

Forvaltningen har følgende bemærkninger til høringssvarene:

 

Rute 140 Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup og regionalrute 13 Herning-Haderup-Skive

 

1. Justering af tid i Aulum

Ved at rykke en afgang fra Aulum, kan der skabes en korrespondance med toget fra Holstebro med ankomst i Aulum kl. 12.33. Justeringen får dog den konsekvens, at der vil være lidt længere ventetid for kunder, som kommer med tog fra Herning. Endvidere er det nødvendigt at justere de efterfølgende afgange.

 

Jf. tællinger foretaget 5 dage i januar 2018 er passagerantallet på de pågældende afgange meget lavt. Midttrafik vurderer at der ikke vil være nogen økonomiske konsekvenser ved at foretage en ændringen, da antallet af køreplantimer stort set vil være uændret.

 

Forvaltningen foreslår derfor ændringen gennemført.

 

2. Flere afgange via Feldborg

På regionalrute 13 er der indkommet høring om muligheden for, at flere afgange kører over Feldborg. Det er Herning Kommune som finansierer de ekstra minutter det tager for bussen, at køre via Feldborg, for at sikre betjeningen af Feldborg by.

 

Det ene høringssvar handler om flere hjemkørsler fra Haderup skole mod Feldborg. Skoleelever ønsker at kunne komme senere hjem, når de har mulighed for at blive på skolen og lave ekstra skolearbejde, eller har deltaget i sociale arrangementer.

 

Det andet høringssvar handler om flere forbindelser via Feldborg på rute 13 i begge retninger for forbindelser mellem Vridsted og Haderup/Feldborg. Der er tale om skoleelever fra Fly/Vridsted, som går på Haderup Skole.

 

Den nuværende kørsel via Feldborg er tilpasset ungdomsuddannelserne i Herning, med en tilkørsel morgen og to hjemkørsler, efter ønske fra Herning Kommune og aftale med Region Midtjylland. Ønske om flere forbindelser via Feldborg er blevet behandlet foregående år og er ikke blevet imødekommet.

 

Rute 150 Herning-Vildbjerg-Ørnhøj

 

1. Justering af tider

Ønske fra operatøren som køre ruten, om at flytte en afgang 5 minutter, for at sikre, at chaufføren kan afholde sin pause. Midttrafik justerer køreplanen, hvis det kan ske uden konsekvenser for øvrige bindinger på ruten.

 

2. Placering af stoppested i Timring

”Aktiv-Timring” gør opmærksom på, at placeringen af stoppestedet på Bjerregårdsvej er uhensigtsmæssigt i forhold til trafiksikkerheden.

 

Der er forvaltningens vurdering, at stoppestedets placering er trafiksikkerhedsmæssig forsvarligt.

 

3. Ruteføring i og betjening af Timring

”Aktiv-Timring” påpeger, at siden køreplanen blev omlagt sidste år, skal kunderne fra Timring nogle gange til Møltrup for at komme med bussen, og at bussen så alligevel kører via Timring på tilbagevejen.

 

Omlægningen sidste år medførte, at bussen på mange afgange kører en ”ringrute” Vildbjerg-Møltrup-Vildbjerg via Timring den ene vej på de afgange som ikke fortsætter til Ørnhøj. Midttrafik har på baggrund af realtidssystemet i busserne foretaget en opfølgning af ruteforløbet. Her er der ikke noget, som tyder på, at busserne ikke kører den anviste ruteføring.

 

Midttrafik vurderer, at kunderne i Timring ikke har fået en køretidsforlængelse. Køretiden er derimod afkortet på de tidspunkter, hvor de ikke skal via Møltrup.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at ruteføringen fastholdes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

at der ikke ændres på lokalruterne ud over de foreslåede justeringer af tider.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Rute 150
  • Rute 140