Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

64. Budgetmål 2019

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetmål 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budgetmål for budget 2019 for Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at de politiske budgetmål for 2019 godkendes og indgår i drøftelserne på 1. budgetkonference.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2019 forslag til politiske budgetmål for 2019 for Teknik- og Miljøudvalgets område: Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, 04 Grønne Områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de politiske budgetmål for 2019 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • 03 Kommunale ejendomme, mål 2019
  • 04 Grønne ormåder, mål 2019
  • 05 Miljøforanstaltninger, mål 2019
  • 07 Renovation, mål 2019
  • 08 Drift, mål 2019
  • 09 Trafik, mål 2019