Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

63. Orientering om opfølgning om politiske budgetmål for 2017

Sagsnr.: 00.30.00-P19-1-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om opfølgning om politiske budgetmål for 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Opfølgning på politiske budgetmål fastsat i forbindelse med budget 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er til afslutning af årsregnskab 2017 foretaget opfølgning på de politiske budgetmål, udarbejdet for serviceområde 03 til 09 under Teknik og Miljø i forbindelse med budget 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgning på politiske budgetmål tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Opfølgningen taget til efterretning.

Bilag

  • 03 Kommunale ejendomme, opfølgning på mål 2017.
  • 04 Grønne områder, opfølgning på mål 2017.
  • 05 Miljøforanstaltninger, opfølgning på mål 2017.
  • 07 Renovation, opfølgning på mål 2017.
  • 08 Drift, opfølgning på mål 2017
  • 09 Trafik, opfølgning på mål 2017.