Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

65. Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2019-2022

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2019-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Præsentation af perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets område til fremlæggelse på budgetkonferencen den 23.-24. april 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at perspektivnotaterne godkendes.

Sagsfremstilling

Præsentation af perspektivnotater for Teknik og Miljøområdet, serviceområde 03-09, som vil indgå i budgetmaterialet til 1. budgetkonference. Perspektivnotaterne indeholder økonomiske, styringsmæssige og faglige fremtidsperspektiver på de enkelte serviceområder med baggrund i de overordnede strateginotater.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at perspektivnotaterne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Bemærkninger til perspektivnotater indarbejdes inden forelæggelse på budgetkonferencen.

Bilag

  • 03 Kommunale ejendomme, perspektivnotat
  • 04 Grønne områder, perspektivnotat
  • 05 Miljøforanstaltninger, perspektivnotat
  • 07 Renovation, perspektivnotat
  • 08 Drift, perspektivnotat
  • 09 Trafik, perspektivnotat