Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

31. Styrelsesvedtægt for Herning Byråd

32. Præsentation af udvalgets opgaveområder

33. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

34. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2018

35. Temadrøftelse af nyt bybusudbud

36. Erhvervelse af areal til cykelsti ved Studsgårdvej

37. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af broer 2018

38. Godkendelse af anlægsregnskab for en del af vejen rundt om det nye regionshospital

39. Anlægsregnskab for ny genbrugsplads i Sunds

40. Frigivelse af anlægsbevilling til særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2018

41. Godkendelse af anlægsregnskab og låneoptagelse for klimatilpasningsprojekt Lillelund Engpark

42. Orientering om vandløbsvedligeholdelse og entrepriser

43. Orientering om Naturindsatsen i 2017

44. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af køkkener - Nørregade 15 A-C

45. Orientering om status på brintbusprojektet

46. Navngivning af boligveje ved Holing sø

47. Endelig vedtagelse af tillæg 15 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-25 for Åvænget i Herning

48. Meddelelser