Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

44. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af køkkener - Nørregade 15 A-C

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af køkkener - Nørregade 15 A-C

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger i 2015 til 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 011078 01, 02 og 03 Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C, Herning på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 27. januar 2015 pkt. 30 267.000 kr., 11. oktober 2016 pkt. 281 319.000 kr. samt 31. oktober 2017 pkt. 259 325.000 kr. til Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom Nørregade 15 A, B og C i Herning.

 

I beslutningen af 31. oktober 2017 pkt. 259 blev formålet ændret til også at omfatte udskiftning af badeværelser i ejendommen.

 

Der er renoveret 12 køkkener og 6 badeværelser med nyt inventar, nye hårde hvidevarer samt ny gulvbelægning. 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

011078 01

Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C, 2015

267.000

265.538

1.462

011078 02

Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C, 2016

319.000

318.933

67

011078 03

Udskiftning af køkkener og badeværelser Nørregade 15 A-C, 2017

325.000

325.941

-941

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.