Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

32. Præsentation af udvalgets opgaveområder

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Præsentation af udvalgets opgaveområder og økonomi, samt forvaltningens organisering og overordnede strategiske retning ved teknisk direktør Eva Kanstrup samt de 2 chefer i Teknik og Miljø Sofie Faarup Britze og Jacob Philipsen.

 

Punktet blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde 22. januar 2018.

Sagsfremstilling

Introduktion til fagområdet Natur og Grønne områder (naturpleje, parker, vandløb, friluftsliv) ved afdelingsleder Erik Skibsted,

og til fagområdet Genbrug og Affald (husholdsningsaffald, erhvervsaffald, genbrugspladser) ved afdelingsleder Karen Marie Frost Troelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at præsentationen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Præsentationerne taget til orientering.