Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 19. februar 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

38. Godkendelse af anlægsregnskab for en del af vejen rundt om det nye regionshospital

Sagsnr.: 05.01.02-P20-12-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af anlægsregnskab for en del af vejen rundt om det nye regionshospital

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for en del af fordelingsvejen omkring det nye regionshospital i Gødstrup.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 203087 "Regionshospitalet - fordelingsvej" på Serviceområde 09 Trafik.

 

Byrådet bevilgede på møde den 17. december 2013, pkt. 345 en anlægsindtægtsbevilling på 6 mio. kr. til fordelingsvej omkring det nye regionshospital i Gødstrup, da det er aftalt, at Region Midtjylland medfinansierer en del af vejprojektet med 6 mio. kr.

 

Den øvrige del af fordelingsvejen og stationsforpladsen finansieres af Herning Kommune på et særskilt anlægsprojekt på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222030.

Økonomi

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2017.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.