Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 17. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

64. Orientering: Herning Cykler, fase 2

Sagsnr.: 05.04.00-P20-1-12 Sagsbehandler: Rasmus Bartholdy Jensen  

Orientering: Herning Cykler, fase 2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsfremstilling

Herning Kommune har via klimaplanen en målsætning om at flytte 5% daglige bilture til cykler og/eller offentlig trafik. Kommunen arbejder bl.a. derfor hen imod dette mål ved hjælp af cykelfremmende tiltag.  

Herning Kommune fik i 2011 tilsagn fra Vejdirektoratets Cykelpulje på 40% finansiering til fremme af cyklismen i Herning Kommune.


Disse tiltag er i fuld gang med at blive implementeret og anlagt. Puljen løber frem til og med i år og benævnes i kommuneregi som "fase 1" ud af 3. Budgettet for perioden 2011-2012 er på 10,1 mio. kr., hvoraf Cykelpuljen finansierer 4 mio. kr.
 
Der er onsdag den 28 marts 2012 fremsendt ansøgning til Vejdirektoratet om medfinansiering af fase 2, som løber fra år 2013 til 2014.
 
Det samlede projekt-budget for fase 2 er 12,5 mio. kr., hvoraf der ansøges om tilskud på 5 mio. kr. Herning Kommunes bidrag er således  7,5 mio. kr. Budgettet forventes fordelt med 6,75 mio. kr. i 2013 og 5,75 mio. kr. i 2014.

Der ansøges bl.a. om tilskud til:

  • Etablering af stitunnel og cykelsti mellem Vildbjerg og Sørvad

  • Cykelsti på Kollundvej, Lind

  • Opgradering til "superpendlerrute" af stien mellem Gjellerup og Herning, med bl.a. belysning af ruten og bedre krydsningforhold på udvalgte steder

  • Afdækning af muligheder og ønsker, samt anlæg af cykelstier i industrikvarter Herning Vest

  • Udvikling af cykelturisme og fritidsture

  • Forundersøgelse af cykelstitracé til Gødstrup Sygehus fra Herning bymidte og flere andre projekter

 

Der forventes svar i maj måned dette år.

 

Ansøgning vedlagt til orientering.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at    orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Bilag1_Herning_Cykler_Fase2_Projektbeskrivelse
  • Bilag2_Herning_Cykler_Fase2_Effekt_og_evaluering
  • Bilag3_Herning_Cykler_Fase2_Okonomi
  • Bilag4_kortbilag