Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 17. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

68. Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om lovliggørelse af en række forhold på ejendommen Vormstrupvej 1

Sagsnr.: 01.05.10-P19-9-07 Sagsbehandler: Sten Rønhave  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om lovliggørelse af en række forhold på ejendommen Vormstrupvej 1

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om lovliggørelse af en række forhold etableret på en ejendom i Herning Kommune. Ejendommen er beliggende Vormstrupvej 1, Haderup.
 
Natur- og Miljøklagenævnet har den 28 marts 2012 stadfæstet Herning Kommunes afgørelse af 16. maj 2011. Afgørelsen fastslår også, at der skal meddeles en ny tidsfrist for lovliggørelse af forholdene.
 
Der vil nu blive meddelt en ny og rimelig tidsfrist for lovliggørelse af forholdene. Tidsfristen vil blive besluttet i samråd med Midt og Vestjyllands Politi (særlovsadvokaturen) i Holstebro.
 
Der skal gøres opmærksom på, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Imidlertid kan Natur- og miljøklagenævnets afgørelse prøves i retten, hvis den bliver indbragt for domstolen inden 6 måneder fra datoen for Klagenævnets afgørelse.
 
Sagen har været verserende siden marts 2007.
 
Afgørelse vedlagt som bilag.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at    orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

  • Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet