Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 17. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

78. Orientering: Referat af kvartalsmøde med taxivognmænd

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Orientering: Referat af kvartalsmøde med taxivognmænd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at forvaltningen hvert kvartal afholder et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og de 4 vognmænd udenfor bestillingskontoret.

 

Referatet fra det senest afholdte møde den 26. marts 2012 fremsendes til orientering.

I 2012 er den resterende del af møderne fastlagt til afholdelse 19. juni, 26. september og 20. december.

 

Efterfølgende referatets udarbejdelse er der taget telefonisk kontakt til Ola Andersen, vognmand i Vildbjerg. Ola Andersen oplyser, at hans tre tilladelser i Vildbjerg er passende for at servicere lokalbefolkningen i området. Han er tilfreds med den geografiske opdeling og mener, at han opfylder sin forpligtelse om dækning i lokalområdet. Han udtrykker tilfredshed med fritagelse for tilslutning til bestillingskontoret, - og ser det som en nødvendighed, hvis landtaxiene skal overleve. Ønsker ikke at komme ind under Herning Taxa’s bestillingskontor og afleverer sine bevillinger såfremt det bliver et krav.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

 

at    orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Referat af kvartalsmøde med taxavognmænd 26. marts 2012