Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 17. april 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

77. Orientering: Referat fra Landsbykontaktudvalget

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1841-09 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Orientering: Referat fra Landsbykontaktudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Referat fra Landsbykontaktudvalgsmøde afholdt 15. marts 2012.

Referat med bilag er vedhæftet dagsordnen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Tips- og Lotto
  • Demo,bilag
  • Referat fra møde i Landsbykontaktudvalget den 15. marts 2012