Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

235. Etablering af autocamperpladser i Herning

236. Anlægsregnskaber for 6 vejprojekter

237. Anlægsregnskab for byomdannelsesprojekt Thrigesvej i Herning

238. Anlægsregnskab for diverse udstykningsområder

239. Det Gamle Kommunekontor i Skarrild - "Skarrild Turist"

240. Anlægsprojekter i byens parker 2014 og 2015

241. Orientering: Referat fra møde i Grønt Råd

242. Orientering: Referat fra Landbrugsrådsmøde

243. Orientering: Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har trukket ansøgning om forblivelsespligt tilbage.

244. Legalitetsgodkendelse af takster for afledning af spildevand i 2015

245. Legalitetsgodkendelse af takster for vandforsyningsselskaber 2015

246. Tilbygning til bolig og Bed & Breakfast, Gunderupvej 5, Kollund

247. Orientering: Kvartalsmøde med taxivognmænd

248. Overdragelse af fast ejendom til foreningen Vildbjerg Cup

249. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

250. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

251. Orientering: Status for salg af kommunale ejendomme

252. Meddelelser