Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

243. Orientering: Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har trukket ansøgning om forblivelsespligt tilbage.

Sagsnr.: 13.03.00-P16-20-13 Sagsbehandler: Tove Andersen  

Orientering: Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har trukket ansøgning om forblivelsespligt tilbage.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Sisse Redeker og Lene Kimø

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 10. marts 2014, pkt. 58, orienteret om, at Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk har ændret ansøgningen om godkendelse af varmeprojektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt således, at ansøgningen nu kun omhandler forblivelsespligt for ejendomme i Ørnhøj og Grønbjerg, som allerede er tilsluttet fjernvarmen.

 

Ansøgningen om forblivelsespligt blev efter Teknik- og Miljøudvalgsmødet sendt i høring hos berørte borgere. Høringssvarene såede tvivl om den realistiske fremtidige varmepris, idet projektets beregninger var baseret på en varmepris, som var betydelig lavere end den faktiske afregnede varmepris. I projektet afventede vi oplysninger om varmeprisen for 2014/15. Prisen viste sig at være lavere end den faktuelle pris på tidspunktet for høringen, men stadig ikke på det niveau, som beregningerne i ansøgningen byggede på.
 
Regeringen har nu vedtaget at give yderligere 50 såkaldte barmarksværker frit brændselsvalg. Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk er mellem de 50 værker. Varmeværket forventer derfor at få mulighed for at reducere varmeprisen yderligere ved f.eks. at etablere en flisfyret varmekedel.
 
Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk ønsker derfor at trække ansøgningen tilbage og vil afvente udviklingen på værket før, de eventuelt igen ansøger om forblivelsespligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.