Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

250. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

Sagsnr.: 06.00.00-G14-1-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S