Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

251. Orientering: Status for salg af kommunale ejendomme

Sagsnr.: 03.00.00-S00-1-12 Sagsbehandler: Steen Brokær  

Orientering: Status for salg af kommunale ejendomme