Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 15. december 2014
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

249. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

Sagsnr.: 82.01.00-5-14 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S