Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

233. Orientering ved AFLD om affaldsbehandling

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Orientering ved AFLD om affaldsbehandling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

På mødet vil direktør for det fælleskommunale affaldsselskab AFLD Poul Kristensen redegøre nærmere for, hvad der sker med affaldet, når den nye affaldssortering igangsættes fra januar 2021.


Forvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med indførelse af ny affaldssortering i Herning Kommune bliver der i perioden fra januar - marts 2021 udskiftet affaldsbeholdere hos samtlige husstande. Implementeringen af affaldssorteringen sker derfor løbende i perioden.


Når borgerne har modtaget de nye affaldsbeholdere, skal borgerne starte med at affaldssortere i følgende affaldstyper:


  • Madaffald
  • Restaffald
  • Papir/pap
  • Metal/plast/mad- og drikkekartoner


Papir/pap afleveres fortsat direkte hos privat aftager, som sender det videre genanvendelse.


Restaffaldet vil fortsat køres til Omlasten på Herning Genbrugsplads, hvorfra restaffaldet køres til forbrænding.


Madaffaldet omlastes i komprimatorcontainere på Herning Genbrugsplads, hvorefter det køres til forbehandlingsanlægget hos AFLD i Fasterholt.


Metal/plast/mad- og drikkekartoner omlastes også i større containere på Herning Genbrugsplads og køres derfra videre til eftersortering.


Omlastningen på Herning Genbrugsplads sker for at begrænset transporten af affaldet til gavn for såvel miljø som økonomi.


Det fælleskommunale affaldsselskab AFLD står for afsætningen af det indsamlede affald.


Direktør for AFLD Poul Kristensen vil på møde orientere om, hvordan og hvor de forskellige affaldstyper afsættes og behandles.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.