Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

248. Orientering om dom om ulovlig boligtilmelding

Sagsnr.: 03.01.00-P00-6-19 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Orientering om dom om ulovlig boligtilmelding