Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

247. Orientering om politianmeldelse - manglende separering

Sagsnr.: 06.01.15-K08-1-15 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Orientering om politianmeldelse - manglende separering