Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

235. Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af vejbelysningsanlæg på Kaj Zartows Vej i Herning

Sagsnr.: 05.01.12-P20-1-19 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af vejbelysningsanlæg på Kaj Zartows Vej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Martin Frandsen, Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for etablering af vejbelysningsanlæg på Kaj Zartows Vej i Herning.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223033 Vejbelysning Kaj Zartows Vej, Herning på Serviceområde 09 Trafik.


Byrådet bevilgede den 3. marts 2020, pkt. 47 416.000 kr. til etablering af vejbelysning på Kaj Zartows Vej i Herning.


Belysningsanlægget er etableret og i fuld funktion.

Økonomi


Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

223033

Vejbelysning Kaj Zartows Vej, Herning

416.000

416.000

0


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.