Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

245. Ansøgning om ændring af vejnavn for en strækning af Mørupvej

Sagsnr.: 05.02.05-G01-5-20 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Ansøgning om ændring af vejnavn for en strækning af Mørupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om ændring af vejnavn for den grusbelagte vejstrækning af Mørupvej fra Dronningens Boulevard til den nyanlagte Mørupvej.

Begrundelsen for vejnavneændringen er, at beredskab, post og vognmænd mv. vil få et bedre grundlag for at finde rundt i området.


Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Mørup Nord.

Sagsfremstilling

Ønsket om vejnavneændring kommer fra ejeren af Mørupvej 42, som bor midt på strækningen.

Efter åbningen af den nyanlagte Mørupvej syd for denne strækning, er der nu 2 indkørsler til Mørupvej fra Dronningens Boulevard. Ejeren oplever ofte, at vognmænd mv. kører forkert og dermed skal forbi hans ejendom.


Syd for Mørupvej er der for nyligt anlagt en ny vej til erhvervsgrunde. Denne vej er navngivet Mørup Syd. En ændring af vejnavn for den grusbelagte strækning til Mørup Nord vil skabe en god sammehæng i området.


Et nyt vejnavn vil medføre adresseændring for 2 ejendomme, transformerstationen, som ligger på jordstykket tæt på Dronningens Boulevard samt 2 jordstykker.

De berørte parter er blevet hørt vedr. indsigelser, bemærkninger eller forslag til nyt vejnavn. Forvaltningen har kun modtaget en postiv tilkendegivelse om ændringen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejstrækningen navngives Mørup Nord.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.