Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

146. Orienteringssag: VVM redegørelse - Rute 18: Høringssvar

Sagsnr.: 05.00.00-K04-1-12 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Orienteringssag: VVM redegørelse - Rute 18: Høringssvar

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet offentliggjorde den 21. juni 2012 VVM redegørelsen for Rute 18, Motorvej Herning - Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup. Redegørelsen er sendt i offentlig høring frem til den 27. august 2012 og fungerer som en del af beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til en anlægslov for vejprojektet.

 

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar, som vil blive drøftet på mødet.

 

Der afholdes borgermøde i Snejbjerg Hallen 14. august 2012 kl. 19.00.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efteretning.

 

Udvalgets bemærkninger til høringssvaret medtages i den videre udarbejdelse af det endelige høringssvar.