Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

145. Frigivelse af anlægsbevilling til infrastruktur omkring det nye sygehus i Gødstrup

Sagsnr.: 05.01.00-P19-10-08 Sagsbehandler: Kim Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til infrastruktur omkring det nye sygehus i Gødstrup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Frigivelse af anlægsbevilling til infrastruktur omkring det nye Regionshospital Vest i Gødstrup.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af det nye regionshospital i Gødstrup bliver Næstholtvej lukket og der skal etableres en erstatningsvej. Denne vej bliver senere adgangsvej til sygehusets hovedindgang og den nye Gødstrup Station.

 

 

Økonomi

Der er i 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til infrastruktur

ved det nye regionshospital i Gødstrup.  Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på ialt 2.036.000 kr.  Anlægsbevillingen søges forhøjet med 1.000.000 kr. til ialt 3.036.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2012 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur,  

 

at udgiften på 1.000.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på  i 2012 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.