Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

160. Ekspropriation til vejformål

Sagsnr.: 13.06.04-P19-1-11 Sagsbehandler: Carsten Thomsen  

Ekspropriation til vejformål