Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

164. Afklaring vedrørende kommunalt areal

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Afklaring vedrørende kommunalt areal