Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. august 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

157. Orientering: Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes påbud til Alpi Danmark om støjundersøgelser

Sagsnr.: 09.00.00-K08-92-11 Sagsbehandler: Lone K. Wilson  

Orientering: Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Herning Kommunes påbud til Alpi Danmark om støjundersøgelser

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgit Thorup Eriksen, Lene Kimø

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster et påbud, som er meddelt af Herning Kommune, og som er påklaget af Alpi Danmark til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

I påbuddet har kommunen stillet krav om, at Alpi Danmark får udført akkrediterede målinger/beregninger af virksomhedens samlede støj til omgivelserne.

 

Påbuddet er meddelt i forbindelse med sagsbehandlingen af en klage over støj fra læsseaktiviteter hos virksomheden, hvor kommunen har vurderet, at støjen fra virksomheden sandsynligvis overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Klagen er indgivet af naboer til virksomheden på Koustrupparken 27 - 31.  Alpi Danmark er en speditørvirksomhed, som modtager over 50 transporter om dagen. Virksomheden ligger på Vejlevej i Herning overfor et boligområde.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • NMK-10-00460 1