Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

122. Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse - Trælundvej 20, Herning

123. Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation

124. Forlængelse af kontrakt og rammer

125. Meddelelser