Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. juni 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

123. Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Præsentation af tilbud på kørsel med dagrenovation