Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

46. Orientering om øget græsslåningsfrekvens på udvalgte sti- og vejforløb

Sagsnr.: 05.01.15-P00-1-17 Sagsbehandler: Peter Dalsgaard  

Orientering om øget græsslåningsfrekvens på udvalgte sti- og vejforløb

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

X

 

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anders Nielsen og Morten Lange

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for Budget 2017 blev der afsat 440.000 kr. årligt til forskønnelse ved øget slåningsfekvens af græsrabatter, på udvalgte stier i bynære områder og stier, som forbinder bydele.

Sagsfremstilling

Der orienteres om principperne for og disponeringen af indsatsen omkring den øgede slåningsfrekvens af græsrabatter i bynære områder.

 

Indsatsen vil være synlig på indfaldsvejene i Herning by og særligt benyttede vej- og stiforløb i hele kommunen. Der tages udgangspunkt i vej- og stiforløb i Herning by som er markeret med gult på oversigtskortet over Herning by.

 

 

 

Indsatsen hæves fra 2 gange slåning til minimum 3 årlige slåninger.

 

Eksemplet ovenfor er med afsæt i Herning by, men frekvensen er minimum 3 årlige slåninger på bynære stiforløb i hele Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.