Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

72. Orientering om politianmeldelse for manglende kontrol af drikkevand

Sagsnr.: 13.02.02-K08-99-10 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Orientering om politianmeldelse for manglende kontrol af drikkevand