Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

68. Snejbjerg Hovedgade 51, Herning - dispensation til afstand til skel

Sagsnr.: 02.34.02-P19-797-16 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Snejbjerg Hovedgade 51, Herning - dispensation til afstand til skel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Snejbjerg Hovedgade 51, Herning har søgt om at opføre en udvendig adgangstrappe til tagetagen på ejendommen. Tagetagen er under ombygning, og derfor har det været nødvendigt at etablere en ny adgangstrappe.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til adgangstrappen, da den kun skal bruges til korttidsophold, og at muligheden for indbliksgener er minimale. 

Sagsfremstilling

Ejer har søgt om at opføre en udvendig trappe på gavl mod matrikel nr. 19ai, Snejbjerg by, Snejbjerg. Trappen, med repos på 1x1 m, skal bruges som adgangsvej til en eksisterende taglejlighed, der er under ombygning.

 

Trappen overstiger afstandskravet til naboskel på 250 cm med 33 cm. Dvs. at den ønskes placeret 217 cm fra skel.

 

 

 

Det ansøgte er i strid med bygningsreglement 2015 (BR-15), kap. 2.2.3.2 stk.1 pkt. 2, - at afstand til vej, sti og skel skal være mindst 2,5 m. 

 

Der er gennemført en nabohøring, og der er indkommet 1 bemærkning til trappens placering. 

Indsiger oplyser :

"Hvis trappen bliver opført, kommer der til at være direkte indblik til min terrasse. Jeg kan se et problem i det, hvis den pågældende beboer i lejligheden, bruger repos foran døren til eksempelvis at ryge, da det i så fald vil være generende for os, hvis vi sidder på vores terrasse, da der vil være direkte indblik til vores terrasse".

 

I forvaltningens helhedsvurdering indgår, at trappen og reposen kun skal bruges som adgang til en bolig. Derfor vurderes det, at trappen kun vil være til meget kort ophold, og at muligheden for indbliksgener er minimale. Det indgår i vurderingen, at trappen faktisk ville kunne tillades 250 cm fra skel. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til placering af adgangstrappe med en afstand på 217 cm til naboskel.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Vejledende illustration
  • Oversigtskort
  • Facade