Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

70. Orientering om tildeling af ledige tilladelser til taxikørsel

Sagsnr.: 22.11.02-P19-1-17 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om tildeling af ledige tilladelser til taxikørsel