Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

55. Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2018-2021

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Perspektivnotat for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Præsentation af perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets områder til fremlæggelse på budgetkonferencen den 24. april 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at perspektivnotaterne godkendes.

Sagsfremstilling

Præsentation af perspektivnotater for Teknik- og Miljøområdet, som vil indgå i budgetmaterialet til 1. budgetkonference. Perspektivnotaterne indeholder økonomiske, styringsmæssige og faglige fremtidsperspektiver på de enkelte serviceområder med baggrund i de overordnede strateginotater.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at perspektivnotaterne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • 03 Kommunale Ejendomme, perspektivnotat
  • 04 Grønne områder perspektivnotat
  • 05 Miljø og Klima, perspektivnotat
  • 07 Genbrug og Affald, perspektivnotat
  • 08 Drift, perspektivnotat
  • 09 Trafik, perspektivnotat