Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

54. Budgetmål 2018

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-17 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetmål 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budgetmål for budget 2018 for Teknik og Miljø.

 

Forvaltningen anbefaler, at de politiske budgetmål for 2018 godkendes, og indgår i drøftelserne på 1. budgetkonference.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2018 forslag til politiske budgetmål for 2018 for Teknik- og Miljøudvalgs område: Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, 04 Grønne Områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de politiske budgetmål for 2018 godkendes, og indgår herefter i drøftelserne på 1. budgetkonference.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • SO 03 Kommunale Ejendomme, mål 2018
  • SO 04 Grønne områder, mål 2018
  • SO 05 Miljøforanstaltninger, mål 2018
  • SO 07 Renovation, mål 2018
  • SO 08 Drift, mål 2018
  • SO 09 Trafik, mål 2018