Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

126. Evaluering af Teknik- og Miljøudvalgets studietur 2019

127. Anmodning om ekspropriation til spildevandsledning i Aulum

128. Indsamling af storskrald fra husholdninger i Herning Kommune

129. Frigivelse af anlægsbevillinger - Offentligt toilet ved Arnborg Badesø og Sunds Sø

130. Godkendelse af anlægsregnskab for udviklingsprojektet for Søby Brunkulsleje

131. Klimatilpasningsprojekt ved Spinkebjerg, Gjellerup

132. Orientering om møde i Grønt Råd

133. Træaffald fra Vestjysk Træemballage

134. Foreløbig vedtagelse af tillæg 26 til Herning Kommunes Spildevandsplan - område ved Brændgårdvej, Herning

135. Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Gødstrup

136. Placering af gyllebeholder i det åbne land ved Remmevej 26, Herning

137. Ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse Trælundvej 20, Herning

138. Fagudvalgsbehandling af Planstrategi 2019 og Agenda 21-strategi

139. Udbud af kørsel med dagrenovation

140. Ekspropriation til vejformål

141. Orientering om politianmeldelse

142. Forlængelse af kontrakt

143. Godkendelse af vilkår i kontrakt

144. Meddelelser