Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

126. Evaluering af Teknik- og Miljøudvalgets studietur 2019

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lene Kimø  

Evaluering af Teknik- og Miljøudvalgets studietur 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har været på studietur til København og Malmø fra den 19. maj til den 21. maj 2019.

 

Målet med turen har været at hente inspiration og se på nye innovative løsninger indenfor affaldsbehandling, naturformidling, bæredygtige transportformer og klimatilpasning i byen, samt multifunktionel jordfordeling og udnyttelse af lavbundsarealer til fjernelse af CO2 og næringsstoffer.

 

Forvaltningen har udarbejdet notat, der beskriver turens faglige indhold samt de vigtigste fokuspunkter, som udvalget har opsamlet undervejs.

 

Forvaltningen anbefaler, at notatet tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

På studieturen har udvalget været på besøg hos Landbrug & Fødevarer, Naturcenter Amager, affaldsbehandlingsanlæggene ARC i København og SYSAV i Malmø.

Derudover har udvalget kørt på supercykelsti i København og kørt med gasbusser i Malmø, samt besøgt flere klimatilpassede byområder i både København og Malmø.

 

Det programsatte oplæg hos Malmø Kommune om trafik og mobilitetsplan blev desværre aflyst, men forvaltningen har fået tilsendt oplægget.

Oplæg fra henholdsvis Naturpark Amager, Landbrug & Fødevarer, Malmø Kommunes oplæg om mobilitet samt forvaltningens notat om studieturen udleveres ligeledes på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at notat om studieturen tages til efterretning
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Notat om studieturen taget til efterretning.

Bilag

  • Evaluering af Teknik- og Miljøudvalgets studietur maj 2019