Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

132. Orientering om møde i Grønt Råd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der har været afholdt møde i Grønt Råd den 13. juni 2019

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering

Sagsfremstilling

Der var 2 punkter på dagsordenen:

  • Søby Brunkulsmuseum
  • Temadrøftelse om vandløb, vedligeholdelse og kommunikation

 

Referatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Referatet taget til orientering.

Bilag

  • Referat fra Grønt Råd