Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

180. Anlægsregnskab: Udvidelse af Silkeborgvej

181. Orientering: Licitationsresultat - sideudvidelse Trehøjevej 3. etape

182. Høringssvar vedr. Midttrafiks oplæg til budget 2014

183. Langtidsparkering i Dalgashus parkeringskælder

184. Orientering: Årligt driftsbudget for dyrehave i Løvbakkerne

185. Orientering: Møde i Grønt Råd

186. Ansøgning om etablering af klimatilpasningsprojekt i 2014

187. Orientering: Proces vedrørende høring af forslag til vandplaner

188. Anlægsregnskab for etablering af ny omlastestation Mørupvej i Herning

189. Orientering: Grøn Herning Uge 2013

190. Foreløbig vedtagelse af tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-20.

191. Endelig vedtagelse af tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020

192. Indvinding af markvand

193. Orientering: Etablering af løbegård til økologiske slagtesvin på Klejnstrupvej 1, Sørvad

194. Nedlæggelse af sikringsrum Østergade 8, Herning

195. Nedlæggelse af sikringsrum Vestergade 82, Herning - Vestervangskolen

196. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 for Teknik og Miljø

197. Østdeponi

198. Arealerhvervelse

199. Finansiering af forsøgsperiode med Flextur

200. Tildeling af ledig tilladelse under Herning Taxas bestillingskontor

201. Orientering: Politianmeldelse for overproduktion af kvæg

202. Orientering: Politianmeldelse om ulovlig udledning af møddingsvand

203. Meddelelser