Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

181. Orientering: Licitationsresultat - sideudvidelse Trehøjevej 3. etape

Sagsnr.: 00.00.00-P19-951-07 Sagsbehandler: Jens Arne Olesen  

Orientering: Licitationsresultat - sideudvidelse Trehøjevej 3. etape

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Der foreligger resultat af afholdt licitation på sideudvidelse af Trehøjevej 3. etape fra Videbækvej til Tiphedevej.

 

1. VM BYGGE & ANLÆG, Løgstør 5.057.895 kr.

2. IB KRISTENSEN A/S, Grindsted 5.116.825 kr.

3. IB G Jensen A/S, Bøvlingbjerg 5.179.574 kr.

4. Ole Mikkelsen A/S, Beder 5.229.297 kr.

5. Sejer Pedersen A/S, Vildbjerg 5.717.180 kr.

6. Ivan Jacobsen Entreprenørfirma A/S, Struer 5.782.785 kr.

7. K. E. Andersen & Søn A/S, Redsted 5.844.000 kr.

8. Simon S. Simonsen ApS, Viborg 6.463.570 kr.

9. POUL HANSEN A/S, Grindsted 6.628.503 kr.

 

Økonomi

Arbejdet søges overdraget til lavestbydende, VM BYGGE & ANLÆG og påregnes udført i perioden primo september 2013 til 25. april 2014. Arbejdet finansieres af den givne bevilling på 7.105.000 kr.

 

Projektets samlede økonomi kan herefter estimeres til

 

Rådgiver
    415.000 kr.
Arealerhvervelse
    442.650 kr.
Landinspektør
      25.000 kr.
Entreprenør
 5.057.895 kr.
Slidlag
    850.000 kr.
Afmærkning
    175.000 kr.
Uforudsete udgifter
    139.544 kr.
I alt
 7.105.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.