Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

183. Langtidsparkering i Dalgashus parkeringskælder

Sagsnr.: 82.07.00-P19-2-11 Sagsbehandler: Claus Pedersen  

Langtidsparkering i Dalgashus parkeringskælder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kirsten Andersen

Sagsresume

Skolegades parkeringsplads og tidligere brandstationsgrund blev 29. juli 2013 inddraget til byggeplads for etablering af 26 lejligheder. Det betyder, at 30 offentlige korttidsparkeringspladser samt 109 langtidsparkeringspladser forsvinder.

 

De 30 offentlige korttidsparkeringspladser genskabes på arealet efter byggeriets færdiggørelse i januar 2015, men de 109 langtidsparkeringspladser genskabes ikke.

 

Gentagne parkeringstællinger i parkeringskælderen i Dalgashus viser, at parkeringskapaciteten langt fra er udnyttet optimalt. Forvaltningen foreslår derfor, at en del af de offentlige korttidsparkeringspladser i parkeringskælderen ændres til langtidsparkering.

Sagsfremstilling

I Dalgashus parkeringskælder er der 365 offentlige pladser, her af 262 korttidspladser med en tidsbegrænsning på 3 timer, og fri parkering fra kl. 18.00 – 8.00. Korttidspladserne er fordelt med 117 på dæk -1 og 145 på dæk -2. Desuden er der 103 langtidspladser på dæk -3. Endvidere er der i alt 8 handicapparkeringspladser fordelt på de 3 etager.

 

Dalgashus parkeringskælder er åben fra kl. 7.00 – 23.00.  Der har været udført parkeringstælling i juni - 2011: Tirsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-18 og lørdag kl. 9-13. Parkeringstællingerne viser at:

  • Dæk -3 stort set står ubenyttet.

  • Dæk -2 har en gennemsnitlig belægning på 10, 14 og 8 % med max lørdag på 30 %.

  • Dæk -1 har en gennemsnitlig belægning på 41, 57 og 23 % med max lørdag på 86 %.

 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede derfor 8. august 2011, at Dalgashus parkeringskælder -3 skulle ændre status fra korttidsparkering til langtidsparkering pr. 15. august 2011.

 

Der har været udført parkeringstælling i marts 2013: Tirsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-18 og lørdag kl. 9-13.

 

Parkeringstællingerne viser at:

  • Dæk -3 stort set 100 % belægning tirsdag og fredag, samt 15 % belægning om lørdagen.

  • Dæk -2 har en gennemsnitlig belægning på 10, 12 og 10 % med max fredag på 19 %.

  • Dæk -1 har en gennemsnitlig belægning på 30, 45 og 50 % med max lørdag på 60 %.

 

Der er derfor en stor ubenyttet parkeringskapacitet, primært på dæk -2, men også på dæk -1.

 

Resultatet af parkeringstællingerne har været drøftet med Herning Cityforening, som har forståelse for, at flere parkeringspladser i Dalgashus skal ændre status fra 3 timers parkering til langtidsparkering.

 

Forvaltningen foreslår, at dæk -2 ændrer status fra korttidsparkering til langtidsparkering - i alt drejer det sig om 145 pladser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at 145 offentlige parkeringspladser i Dalgashus parkeringskælder dæk -2 ændrer status fra korttidsparkering til langtidsparkering pr. 19. august 2013.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag - langtidsparkering i parkeringskælderen Dalgashus