Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

201. Orientering: Politianmeldelse for overproduktion af kvæg

Sagsnr.: 15.00.00-P19-215-07 Sagsbehandler: Steffen Carton Nielsen  

Orientering: Politianmeldelse for overproduktion af kvæg