Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

189. Orientering: Grøn Herning Uge 2013

Sagsnr.: 00.00.00-P19-279-10 Sagsbehandler: Line Thastum  

Orientering: Grøn Herning Uge 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

I uge 35, fra den 24. - 31. august afholdes Grøn Herning Uge 2013. Her sætter vi miljø, klima, energi og grøn livsstil på dagsordenen. - Det er femte år der afholdes Grøn Herning Uge, som i år har fået flere nye aktører med på banen.
 
I 2013 sætter den grønne uge særligt fokus på vand, med mange forskellige vinkler. Herning Vand er derfor på banen med flere arrangementer og kommunens andre vandværker er inviteret til at deltage. Vand-temaet kommer desuden omkring emner som vand og sundhed, grundvandsbeskyttelse, vand og natur mm.
 
Vand vil også være et vigtigt tema i årets husstandsomdelte grønne avis. Avisen er et vigtigt aktiv for den grønne uge. Avisen redigeres af Herning Folkeblad, og mange parter bidrager med artikler og information om grøn inspiration og livsstil. Desuden annoncerer mange lokale grønne virksomheder i avisen.
 
Der er i grøn uge også stadig stor fokus på cykling, og der arrangeres flere cykelture i løbet af ugen. Vedvarende energi og grøn transport, samt energibesparelser er med som andre temaer i ugens løb eller i avisen.
 
Det er så heldigt, at grøn uge i år falder sammen med den landsdækkende økologiske uge, som afholdes af Økologisk Landsforening. Vi har fået et godt samarbejde med foreningen, der bidrager både med aktiviteter og sponsorater i Grøn Herning Uge.


Grøn Herning Uge afholdes i samarbejde med mange lokale aktører.

 
Sidste år fik vi i forbindelse med vores samarbejde med Københavns Universitet i CIDEA-projektet, udført en borgerundersøgelse. Undersøgelsen peger bl.a. på, at der er stor positiv interesse for Grøn Herning Uge og for at bruge råd og inspiration til en grøn livsstil, blandt borgerne.
 
Efter afholdelse af ugen, vil der blive evalueret, og nye ideer og fremtidig form drøftes.


Foreløbigt program for Grøn Herning Uge er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.