Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

200. Tildeling af ledig tilladelse under Herning Taxas bestillingskontor

Sagsnr.: 22.11.02-P19-2-12 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Tildeling af ledig tilladelse under Herning Taxas bestillingskontor