Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 12. august 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

199. Finansiering af forsøgsperiode med Flextur

Sagsnr.: 13.05.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Edith Blynning  

Finansiering af forsøgsperiode med Flextur